EMOTIES VS. GEVOELENS & WAT JE ERMEE KUNT

Wat is precies het verschil tussen emoties en gevoelens? Emoties en gevoelens worden vaak door elkaar gebruikt. Het is makkelijk ze te verwisselen en dat is best verwarrend. Ondanks hun sterke verwantschap is er een verschil tussen emoties en gevoelens. Emoties en gevoelens zijn echter ieder op zijn eigen manier belangrijk voor ons.

Waarom is het belangrijk het verschil tussen emoties en gevoelens te kennen kun je je afvragen. Het is belangrijk omdat de manier waarom jij handelt het resultaat is van jouw gevoelens en emoties. Wanneer je het verschil tussen die twee kent zul je niet alleen de mensen om je heen beter gaan begrijpen maar ook jezelf!

Wat zijn emoties?
Volgens Carl Jung, zijn emoties een natuurlijk verschijnsel en essentieel voor de menselijke overleving. Als je een onbekende tegenkomt, kun je een scala aan sensaties zoals hebben; bijvoorbeeld nieuwsgierigheid of angst. Wanneer je een onbekend gevoel een naam geeft, wordt die naam van belang. Als je in een museum iets onbekends ziet liggen noem je het een ‘ding’. Op moment dat je weet wat het is heeft het een naam. Het is niet langer een ding maar iets van betekenis. Zo is het ook met emoties. Als het niet leuk is of niet fijn dan is het dus wat anders. Op moment dat ‘niet fijn’ ineens ‘afkeer’  heet of  ‘gehaast’ dan het je het ineens veel concreter. Het wordt iets van betekenis.

Emoties en gevoelens worden vaak gesproken als zijnde een en dezelfde, en het is gemakkelijk om ze met elkaar te verwarren. Hoewel verwant, is er een verschil tussen emoties en gevoelens, en beiden dienen ons in hun eigen unieke manier.

Verschil emoties en gevoelens belangrijk?
Omdat de manier waarop jij je gedraagt in deze wereld, het resultaat is van je gevoelens en emoties. Het leren van het verschil tussen emoties en gevoelens kan je niet alleen helpen
een beter begrip te hebben van niet alleen jezelf, maar ook van de mensen om je heen.
Emoties geven betekenis aan het leven. Emoties brengen jou de boodschap van ‘de wereld’ om je heen.  Alles wat jij belangrijk vindt in je leven, en de keuzes die je daarin maakt zijn uiteindelijk het resultaat van jouw voorkeuren en afkeuren die het gevolg zijn van de emoties waarmee ze verbonden zijn.

Jouw kijk op het leven is een emotionele kijk. In die emotionele kijk geef je waarden aan jouw ervaringen, jouw missie op deze planeet en jouw relatie met alle andere ‘dingen’ die er op die planeet zijn. Emoties zijn een abstracte, metafysische gemoedstoestand, het zijn essentiële indrukken van de wereld en jouw relatie met die wereld. Emoties bepalen jouw houding en opzichte van de realiteit en geef jouw sturing voor alles wat mooi is in dit leven.

Naast deze emotionele kijk zijn emoties ook verbonden met jouw biologische systemen, en zijn ze ontworpen om je te waarschuwen voor gevaar, of om je aandacht te vestigen op iets aangenamer. Als je geen emoties bezat, zou je achteloos op een krokodil afstappen in de Australische outback. Wanneer je uitgehongerd zou zijn, zou je niet de motivatie hebben die nodig is om in een boom te klimmen en het fruit te plukken.

MOSAIC.jpg

Fysieke bescherming door emoties
Om een voorbeeld hiervan te schetsen, laten we dan even terugkeren naar onze ontmoeting met die krokodil op de Australische outback:

Waarneming. Je moet je allereerst bewust zijn van de aanwezigheid van iets. Jouw perceptie van de aanwezigheid van de krokodil is door emoties gestuurde stimulus.
Fysieke veranderingen. Je bewust zijn leidt tot een aantal fysieke veranderingen. Deze veranderingen zijn een vorm van instinctieve signalen. In dit specifieke voorbeeld is het vechten of vluchten. Adrenaline begint door je aderen te stromen, je hartslag en je ademhaling gaat sneller, je spieren spannen zich, je lichaam is klaar voor actie.
Beoordelen. Je moet vervolgens de situatie razendsnel beoordelen om je lijf veilig te stellen. Alle zintuiglijke informatie die je op dat moment verzameld met alles wat je op dat moment aan kennis, ervaring en vaardigheden tot  je beschikking hebt komen bij elkaar om daaruit een beslissing te maken; vlucht je of blijf je staan en ga je het gevecht aan.
Aktie. Je hebt nu je beslissing genomen en die voer je uit.

Verandering van de context, verandering van je emoties
Stel je opnieuw hetzelfde scenario voor. Dezelfde krokodil. Alleen nu ben je in de dierentuin en er zitten van die dikke stalen tralies en een gracht tussen jou en die krokodil. De beleving kan nu variëren van nieuwsgierigheid tot waardering of bewondering van de pracht van het dier. De kans is aanzienlijk dat angst op dat moment geen deel uitmaakt van je beleving. In je waarneming zitten nu ook de tralies, je hebt zelfs gezien dat ze dik zijn en van staal, en deze waarneming zorgt voor het bewustzijn van afscheiding en het emotionele idee van veiligheid.

Bescherming van je zelf(bewustzijn)
Om dit voorbeeld wat te illustreren; laten we even voorstellen dat je in het jasje van je partner een liefdesverklaring hebt gevonden die een collega van kantoor aan hem of haar schreef.

Waarneming.  Wanneer je de brief leest realiseer je je dat dit wel eens eens een situatie kan worden die je leven op zijn kop zet. Jouw perceptie van deze  ‘liefdesbrief’ aan je partner is een door emoties gestuurde stimulus.
Fysieke veranderingen. Je voel dat je lichaam onmiddellijk reageert signalen. Adrenaline begint door je aderen te stromen, je hartslag en je ademhaling gaat sneller, je spieren spannen zich. Je begin te zweten en je maag draait. Misschien moet je wel spuwen.
Beoordelen. Je moet vervolgens de situatie beoordelen om je lijf veilig te stellen. Je begint cognitief alle zintuiglijke informatie die je op dat moment hebt en alle kennis die van toepassing is voor dit moment op een rij te zetten. Je wordt boos over het bedriegen.  Gebaseerd op jouw persoonlijke overtuigingen, levensvisie en de waarde die je toekent aan het bedrog maak je een beslissing op welke manier je met deze situatie omgaat.
Aktie. Je hebt nu je beslissing genomen en die voer je uit.

Verandering van de context, verandering van de emotie.
Stel je nu voor dat je ontdekt dat de brief aan jouw partner is gegeven door die collega die de brief vond in de jas van diens partner. Heb je hem of moet je het nog een keer lezen?
Jouw interpretatie van de brief verandert nu meteen. Boosheid verandert in opluchting.
Ons zelf(bewustzijn)  is fysiek en tegelijkertijd ook mentaal. Beide bovenstaande voorbeelden geven aan hoe emoties als een trigger werken in onze drive te overleven.
Daarnaast legt het tweede voorbeeld nog een veel belangrijker punt bloot.
Je bent je bewust van je mentale identiteit in de vorm van ingebakken overtuigingen waarmee je jezelf identificeert. Het is dit cluster van ideeën over jezelf dat zo belangrijk voor je is. Het is het ‘wie ben ik’ in deze wereld dat je tegen iedere prijs wilt beschermen.

Tenslotte: emoties zijn intens, maar tijdelijk. Emoties lang te laten duren zou veel te zwaar voor je lichaam! Dat zou leiden to constante stress en uiteindelijk tot een aantal zeer ernstige lichamelijke en geestelijke kwalen.

img_4254_small

Wat zijn gevoelens?
Als de waarnemingen in je wereld emoties opwekken in jou, beginnen die zich in het onderbewuste op te stapelen. Dit is vooral zo wanneer soortgelijke gebeurtenissen herhaaldelijk worden ervaren. Uiteindelijk vormen ze een emotionele conclusie over het leven, hoe het leven, en nog belangrijker, hoe je fysiek en mentaal te overleven in een wereld van chaos. Wanneer dit gebeurd is een gevoel is geboren. Op deze manier emoties dienen als een soort van “gevoelsfabriek”.

Wanneer je eenmaal gevoelens hebt ontwikkelt, koppelen die vaak terug via emoties zodat jij uiteindelijk het juiste gedrag vertoond in crisissituaties en de kans op overleven geoptimaliseerd wordt.

Nog een voorbeeld;  Stel je voor dat een professionele slangenhouder je de mogelijkheid geeft om een vogelspin vast te houden. Je kunt de “vreugde”, van het aanraken van de spin voorstellen, omdat je echt de ervaring van het vasthouden van de spin en de sensatie wilt voelen die daarbij hoort. Echter, je hebt moeite met bewegen voorbij de “angst”, van de potentiële bijt.
Jouw oplossing? Je benadert de situatie met grote voorzichtigheid.  Voorzichtigheid is een duurzaam gevoel dat de balans tussen twee tijdelijke, emoties. Namelijk die van “angst” en “vreugde”.

Gevoelens zijn producten van emoties. Terwijl emoties intens zijn en korte termijn, zijn gevoelens stabiel en duurzaam in tijd.

De verschillen van emoties en gevoelens in een notendop:

Gevoelens   
– vertellen ons “hoe te leven”
– maken duidelijk:er is een goede en een verkeerde manier
– vertellen: “je emoties zijn belangrijk”
– vestigen onze lange termijnhouding tov de werkelijkheid
– waarschuwen ons voor te verwachte gevaren en bereiden voor op actie
– zorgen voor overleving van onszelf op lange termijn (lichaam en geest)
– zijn “low-key”, maar duurzaam
– geluk is een gevoel
– zorg is een gevoel
– tevredenheid is een gevoel
– bitterheid is een gevoel
– liefde is een gevoel
– depressie is een gevoel

Emoties
– vertellen ons wat we prettig vinden of vervelend
– vertellen ons dat er goede en slechte acties zijn
– vertellen jou: de wereld buiten jou is belangrijk
– vestigen onze aanvankelijke houding tov de werkelijkheid
– waarschuwen ons voor onmiddellijke gevaren en bereiden voor op actie
– zorgen voor onmiddellijk voortbestaan van onszelf (lichaam en geest)
– zijn intens, maar tijdelijk
– vreugde is een emotie
– angst is een emotie
-enthousiasme is een emotie
– woede is een emotie
– lust is een emotie
– verdriet is een emotie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s